Skip to main content
  • Tot nu toe

Wat ik je nog zou willen zeggen!

Alom Gedenken 2023

Van harte welkom op de 15de editie van het Alom Gedenken. Wat mooi dat u er bent, om samen met bekenden en onbekenden in het duister uw geliefden te gedenken.

Wat we, ook al zijn we bekenden van elkaar, met elkaar delen is die ene van wie wij de naam bij ons dragen, en die zo belangrijk is geweest in ons leven, en eigenlijk nog steeds. In gedachten, in uw hart en in verhalen.

In liefde loslaten

Verteld tijdens het Alom Gedenken 2022 door Edith Potjer

Ja, dat is mooi gezegd. Dat lukt me ook wel als het b.v. om mijn oudste broer gaat, die ik dit jaar voor de eerste keer zal gedenken, hij overleed dit jaar aan ALS, hij raakte steeds meer functies kwijt, hij werd steeds meer een stakker, zoals mijn moeder het zou zeggen, Ik had een lieve broer, ik kan met mooie herinneringen aan hem terugdenken, ja dat lukt me wel, in liefde loslaten.

Of als het je ouders betreft, of grootouders, mooie, liefdevolle herinneringen. Natuurlijk met verdriet, zeker, maar ook met liefde.

Alom Gedenken 2018

Bijdragen van Marinus van den Berg

Zeven minuten mag ik spreken op deze avond van gedenken. Zeven minuten tot u, tot jou die naar hier bent gekomen met een naam in uw hart, in uw hoofd op uw lippen. Misschien zelfs meer dan een naam. U , jij hier in Assen ken ik niet persoonlijk. Ik mag uw gast zijn, een gastspreker.

Ook in mijn hart is een naam. De naam van mijn jongste zus die 59 werd en na ziekte in augustus dit jaar overleed. Voor het eerste klinkt haar naam op een herdenking in deze tijd van Allerzielen. Die naam is bij mij en zo voel ik mij dichterbij u die hier bent.

Alom Gedenken 2014

Bijzonder mooi en indrukwekkend

De prachtige treurbeuk, het urnenbos, de gedenkzakjes op de kinderbegraafplaats. Alles kleurrijk verlicht waardoor het soms leek of je in een sprookje liep in plaats van op begraafplaats De Boskamp.

De kleuren, de stilte, de intensiteit van het vuur door vuurpotten en kaarsen. De prachtige klanken van zes zangers en zangeressen die de namen zongen van de overledenen, dicht bij het vuur, de harmonische klanken zwollen zachtjes aan, werden sterker en verstierven weer en gingen op in de rook van het vuur. Zo verstillend en zo troostrijk. Rondom hen staan gedenkzakjes met foto’s in het licht.

Bijzonder sfeervolle Alom Gedenken 2013

Ruim 350 mensen bezochten het Alom Gedenken

De prachtige treurbeuk, het urnenbos, de gedenkzakjes op de kinderbegraafplaats. Alles kleurrijk verlicht waardoor het soms leek of je in een sprookje liep in plaats van op begraafplaats De Boskamp.

De kleuren, de stilte, de intensiteit van het vuur door vuurpotten en kaarsen. De prachtige klanken van zes zangers en zangeressen die de namen zongen van de overledenen, dicht bij het vuur, de harmonische klanken zwollen zachtjes aan, werden sterker en verstierven weer en gingen op in de rook van het vuur. Zo verstillend en zo troostrijk. Rondom hen staan gedenkzakjes met foto’s in het licht.